Proces proizvodnje
Proces proizvodnje
Proces proizvodnje
Proces proizvodnje kompanije Sinterfuse bazira se na tehnologiji metalurgije praha pomoću koje se metalni prahovi mešaju i presuju u željene dimenzije i nakon toga obrađuju specijalnim termičkim postupkom – sinterovanjem, čime se dobija finalni proizvod. Po zahtevima kupaca sinterovani proizvodi mogu dodatno da se mehanički i termički obrade kako bi se dobili proizvodi poboljšanih karakteristika. Prednost kompanije Sinterfuse u odnosu na konkurenciju sastoji se u posedovanju visko-sofisticirane alatnice koja omogućava izradu složenih alata za oblikovanje metalnih prahova. Ovo omogućava preciznost gotovih proizvoda u serijskoj proizvodnji. Snaga kompanije Sinterfuse leži u samostalnoj proizvodnji prahova obojenih metala. Upravo to omogućava potpunu kontrolu kvaliteta proizvoda od početka do kraja procesa proizvodnje.  
SAJT
Comments are disabled