Primena u industriji

Primena u industriji
Sinter je osnovan 1961. godine kao novi program u okviru tada matičnog preduzeća Prvi Partizan. To je bio početak razvoja metalurgije praha u Srbiji. Danas sa 50-godišnjim iskustvom u proizvodnji prahova obojenih metala i sinterovanih delova, ležaja i filtera Sinter je praktično jedini srpski proizvođač u ovoj oblasti. U proizvodnji prahova primenjuju se postupci atomizacije vodom ili vazduhom, kao i postupci termičko-mehaničke obrade ukupnih kapaciteta 2.400 tona godišnje. Sinterovani proizvodi se izrađuju konvencionalnim tehnikama presovanja i sinterovanja. Sinter poseduje tridesetak presa od 4 tone do 200 tona, koje godišnje mogu preraditi 800 tona praha. Investicionom politikom usmerenom na praćenje savremenih svetskih dostignuća obezbeđena je moderna oprema za proizvodnju praha, širok asortiman presa, peći za sinterovanje i mašina za naknadnu obradu sinterovanih delova. Za Sinter važe devize: “Vaš zahtev – naš prah” i “Bez alata nema sinter elemenata”. Sopstvena Laboratorija i Alatnica omogućavaju ostvarenje ovih ciljeva i neposrednu realizaciju najkreativnijih ideja. prihvatamo i srednje, pa i male serije, ukoliko postoji ekonomska opravdanost za to. Stručne službe Sintera su uvek spremne da pomognu, počevši od izbora odgovarajućeg materijala, pa do primene i korišćenja naših proizvoda. Dir. SINTERFUSE, Zoran Sokolović
about