Kvalitet
Kvalitet
Kvalitet

Za razliku od konvencionalnih načina dobijanja proizvoda tehnološki proces sinterovanja omogućava postizanje visokog nivoa kompleksnosti oblika, dok se uporedo zadržavaju sve zahtevane karakteristike materijala.
Ovaj celokupni proces nadgleda tim za osiguranje kvaliteta uz pomoć “Autocheckpoint system-a” koji predstavlja samostalni automatizovan sistem nadzora procesa proizvodnja koji je prvobitno bio razvijen u Kini za potrebe njihove proizvodne linije. Primena ovog sistema omogućava da se ostvari konstantan i visok kvalitet svakog sinterovanog dela kroz celokupan proces proizvodnje.
Ovaj sofisticiran sistem nadzora je potpuno automatizovan proces nadzora svake faze proizvodnje. Takođe, direktno je integrisan u Sinterfuse ERP modul (planiranje resursa u korporacijama) i na taj način omogućava momentalno otkrivanje potencijalnih problema tokom proizvodnje i njihovo rešavanje. Ovakav nadzor omogućava da nivo kvaliteta krajnjeg proizvoda uvek bude konstantan i u skladu sa zahtevom kupca.
Kompanija Sinterfuse posluje u skladu sa zahtevima međunarodnog standard ISO9001:2015 što potvrđuje validni sertifikat dobijen od strane QSCert 22.12.2016.

 

Comments are disabled