Istraživanje i razvoj
Istraživanje i razvoj
Istraživanje i razvoj
Odeljenje R&D (Razvojni tim) kompanije Sinterfuse koristi unapređen analitički softver i sofisticirane metalurške laboratorije za analize i simuliranje ponašanja različitih materijala, dizajna i oblika. Ovaj sistem omogućava stvaranje i testiranje prototipova prema zahtevima kupaca. R&D odeljenje Sinterfuse neprekidno radi na usavršavanju procesa kako bi se povećala pouzdanost i kvalitet proizvoda. Naš razvojni tim usko sarađuje sa klijentima u cilju postizanja najboljih rezultata na najefikasniji način sa minimalnim troškovima. Uska saradnja kompanije Sinterfuse sa domaćim univerzitetima i institutima omogućava konstantan visok nivo znanja i stručnosti kada je metalurgija praha u pitanju.
about
Comments are disabled